Biedrība Dziesmu vācelīte

   Biedrība ''Dziesmu vācelīte'' reģistrēta 2016.gadā. Biedrība ir piedalījusies vairākos projektos un saņēmusi Tukuma novada Domes atbalsta finansējumu koncertu braucieniem uz latviešu diasporām  daudzās pasaules valstīs. Austrija-Grāca, Lielbritānija-Peterborough, Gruzija-Tbilisi, Norvēģija-Oslo, Īrija-Dublina-tā radot platformu latviešu sadraudzībai . 2019.gadā ir saņemts atzinības raksts-Novada cildinājums, par aktīvu biedrības darbu-organizējot koncertus, konkursus, pasākumus pilsētā, novadā , Valstī un ārzemēs. Vokālā studija ''Varavīksne'' darbojas biedrības ietvaros. Biedrības ietvaros tiek organizēts ikgadējais konkurss ''Tonis pustonis'', veikti neskaitāmi labdarības koncerti un izdots pirmais CD-kuram dots biedrības nosaukums..Pašreizējā situācija liek mainīt darbības struktūru. Saziņa ar NVO centru un citu biedrību vadītājiem notiek virtuālajā vidē. Biedrība turpina vairāku projektu virzību. Aktuāli ir būt sadarbības partneriem Īrijas -Dublinas bērnu un jauniešu korim,kuram plānota vasaras nometne , sakarā ar Dziesmu un deju svētkiem Latvijā-š.gada vasarā.  Biedrība plāno sniegt atbalstu Tukuma novada daudzbērnu ģimenēm, organizējot talantu konkursu. 
    Jaunums-biedrība ir izsludinājusi vokālo konkursu latviešu diasporām visā pasaulē, lai apzinātu visus latviešus pasaulē, ģimenes un piedāvātu vienoties  prasmē  parādot savu piederību Latvijai-latviešu valodai-caur muzicēšanas prasmi.

Rekvizīti:
Biedrība "Dziesmu vācelīte"

reģ. Nr. 40008234539
Konts LV43PARX0016542050001