Vokālā studija Varavīksne

Vokālā studija "Varavīksne" darbojas no 1996.gada. Visus gadus studiju vada mūzikas skolotāja Anita Geidāne. Pirmās mājas bija Tukuma pionieru nams, vēlāk Tukuma Bērnu un jauniešu centrs. Sākās laba sadarbība ar deju kolektīvu "Luste" (vadītāja Silva Liepa), kā rezultātā tika iestudēts mūzikls "Tukuma teikas" ar Anitas Geidānes mūziku.Studijā ‘’Varavīksne’’visu laiku darbojas 4 vecuma grupas.
Jaunākā-3-4.gadi , vidējā 5-7.gadi, vecākā 8-12.gadi un jauniešu 13-19.gadi.
Ir iespēja dziedāt solo, duetā un grupā. Papildus vokālām prasmēm   ir iespēja apgūt mūzikas instrumentu spēli. (flautas, ģitāras, melodiānas, klavieres, akordeons-kā arī ritma skaņu instrumentus-perkusijas, džambas, zvanus , tamburīnus ,bungas).

Studijas dalībnieki ļoti aktīvi piedalās konkursos, koncertos un pasākumos Latvijā un ārzemēs. Ir draugi Gruzijā, Austrijā, Norvēģijā, Īrijā, Zviedrijā, Igaunijā, Lielbritānijā.
Lai studija varētu veiksmīgi darboties, liela nozīme bērnu vecākiem, kuri piedalās  visās aktivitātēs un atbalsta visas ieceres.
Katru gadu konkursos dziedātāji saņem godalgotas vietas, par ko ir īpašs prieks un gandarījums par paveikto darbu.
 
Ir ierakstīts 2020. gadā pirmais CD...ar skolotājas Anitas Geidānes sarakstītajām dziesmām. Jau 2021.gada pavasarī sekos otrais CD, pie kura repertuāra apguves pašlaik tiek strādāts. Turpinās arī grāmatas VARAVĪKSNES DZIESMAS vizuālā un nošu raksta manuskripta veidošana.

Studijas vadītāja Anita Geidāne - [ CV ]
 
Studijas ikdiena un svētku dienas ir kā  brīnišķīgs un muzikāls katra bērna attīstības ceļojums!